Cài Đặt Cho IOS (Không bao giờ sập)

- Bước 1: Tải TestFlight do Apple cung cấp

- Bước 2: Hoàn tất cài đặt TestFlight ở Bước 1.
- Tải Game qua TestFlight bằng cách nhấp vào đường link bên dưới

- Chọn Get Start Sau đó tải Game với tên Cà Khịa


Lưu ý nên sử dụng Wifi để tải

Thông Tin Cài Đặt APP Trên TestFlight

Cài đặt cho ANDROID


Lưu ý nên sử dụng Wifi để tải